18-19 października 2020 r.

Akcja modlitewna MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU 18-19.10.2020 r.

Międzynarodowa kampania modlitewna odbywa się co roku, dnia 18 października, o godz. 9.00, a w tym roku również 19 października o godz. 9.00 (pamiętaj, że godzina 9.00 jest godzina umowną – najważniejsza jest intencja, w jakiej dzieci jednoczą się tego dnia na modlitwie na całym świecie).

Akcja jednoczy dzieci na całym świecie na modlitwie różańcowej o pokój na świecie.Jest odpowiedzią na liczne prośby o modlitwę różańcową, jakie Matka Boża Fatimska kierowała do dzieci w Portugalii w 1917 roku oraz nawiązaniem do słów o. PIO, które dały początek tej międzynarodowej kampanii: JEŚLI MILION DZIECI BĘDZIE MODLIŁO SIĘ NA RÓŻAŃCU, TO ŚWIAT NAPEŁNI SIĘ POKOJEM. Zachęcamy Rodziców do wzięcia udziału w akcji:)

cien

cien