17 listopada 2019 r.

Msza Święta z okazji Święta Św. Elżbiety

W dniu 17 listopada br. w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie, odbyła się Uroczysta Msza Święta z okazji Święta Św. Elżbiety- Patronki naszego przedszkola i Sióstr Elżbietanek. Siostra Dyrektor odczytała pierwsze czytanie, a wszyscy zgromadzeni modlili się w intencji Sióstr Elżbietanek oraz Dzieci i Pracowników naszego przedszkola. Był to szczególny czas zarówno dla Przedszkolaków ich Rodziców i Absolwentów, ponieważ Postać Świętej Elżbiety towarzyszy nam w przedszkolnym życiu każdego dnia. Podczas Mszy mogliśmy również usłyszeć śpiewy dziecięcego chóru Bobolanki, w którego skład wchodzą również nasze przedszkolaki. Po uroczystej Mszy dzieci, pracownicy i panie ze Wspólnoty Apostolskiej Św. Elżbiety złożyły na ręce Sióstr Elżbietanek kwiaty oraz życzenia. Następnie Święta Elżbieta, na znak dzielenia się dobrem i pomocy innym rozdała wszystkim zgormadzonym chlebki, które wcześniej zostały poświęcone przez Ks. Michała.

cien

cien