19 listopada 2019 r.

Uroczyste Poświęcenie sali

Dnia 19 listopada br. w Przedszkolu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Krotoszynie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Odbyło się uroczyste poświęcenie sali wielofunkcyjnej i nadanie jej IMIENIA BŁOGOSŁAWIONEJ MARII LUIZY MERKERT. Na wstępie Siostra Dyrektor powitała zgromadzonych gości: Przewielebną Siostrę Prowincjalną M. Kamilę Paszkowiak, Panią Naczelnik- Małgorzatę Mielcarek, Księdza Piotra Woźniaka, Panią Agnieszkę Łyskawę, Radę Rodziców oraz Siostry Elżbietanki. Dzieci z grupy „Niezapominajki” przedstawiły sztukę o tym jak bł. Maria Luiza Merkert Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek zapoznawała pozostałe Siostry z historią miłosiernej św. Elżbiety. Życie Sióstr to miłość, wrażliwość i otwartość na bliźniego poprzez pełnienie uczynków miłosierdzia. Po przedstawieniu nastąpiło wniesienie relikwii oraz obrazu Matki Marii, a Siostra Prowincjalna Kamila Paszkowiak odczytała akt nadania sali IMIENIA BŁOGOSŁAWIONEJ MARII LUIZY MERKERT oraz podarowała piękny obraz z wizerunkiem Założycielki Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Kulminacyjnym momentem uroczystości było poświęcenie Sali przez ks. Piotra Woźniaka. Pani Naczelnik- Małgorzata Mielcarek w imieniu Pana Burmistrza Franciszka Marszałka na ręce Siostry Dyrektor złożyła list gratulacyjny. Zaproszeni goście serdecznie podziękowali za wspaniałe przedstawienie i wyrazili poruszenie historią Św. Elżbiety i bł. Marii Luizy Merkert. Siostra Prowincjalna podarowała dzieciom Anioła, by przypominał im historię Matki Marii, która była nazywana Aniołem Dobroci. Uroczystości dopełnił słodki poczęstunek, którym był tort z cukierni Łyskawa.

cien

cien