4 maja 2023 r.

Podsumowanie akcji „Opatrunek na Ratunek”

W myśl słów św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” przyłączyliśmy się do akcji prowadzonej przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio: „Opatrunek na Ratunek”. Akcja ta ma na celu zaopatrzenie misyjnych szpitali i przychodni w podstawowe środki opatrunkowe: różnego rodzaju gazy, kompresy, plastry, rękawice jednorazowe, maści, środki odkażające. Zebrane produkty pozwolą na udzielenie podstawowej pomocy najbardziej potrzebującym w krajach misyjnych. Naszym darczyńcom – Rodzicom przedszkolaków serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji i okazane serce!

cien