23 czerwca 2023 r.

Podsumowanie projektu „Piękna Nasza Polska Cała”

Pani Ludmiła Fabiszewska jest wspaniałą autorką Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, a jego organizatorem – Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. Patronat honorowy nad projektem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty, Fundacja Niepodległa, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola. Główne cele i założenia projektu to: kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, szacunku do własnego państwa i poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię, folklor i tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury oraz uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną, a także budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i niesienia pomocy.
Do projektu przyłączyło się również nasze przedszkole. Dzieci z grupy Niezapominajek w ciągu całego roku szkolnego zrealizowały zadania z Bazy Pomysłów i Inspiracji z kolejnych bloków tematycznych: „Żeby Polska była Polską”, „Szlakiem historii”, „A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą”, „Śpiewem i tańcem chwalę Cię, Polsko!”, „Być dobrym jak chleb”, „Jest takie miejsce, jest taki kraj”, „Zielona Niepodległa”.
Wszystkie podejmowane działania budziły wśród przedszkolaków poczucie tożsamości narodowej i dumę z bycia Polakiem. Pani Ludmile Fabiszewskiej autorce wyjątkowo pięknego projektu gratulujemy!

cien

cien

cien

Dzień Stroju Ludowego

cien

cien

Szlakiem historii

cien