23 czerwca 2023 r.

Z wdzięcznością Pani Naczelnik Małgorzacie Mielcarek…

Z dziećmi z grupy Niezapominajek udaliśmy się do Urzędu, aby wyrazić swoją wdzięczność Z-cy Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie Pani Małgorzacie Mielcarek. Dziękowaliśmy za udzielane naszemu przedszkolu duże wsparcie, za życzliwość, za dobre słowa i uśmiech. Radośnie wyśpiewanym „Sto lat” życzyliśmy, aby kolejne lata życia upłynęły w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.
Od Pani Naczelnik otrzymaliśmy bardzo miłe podziękowanie: „Dyrekcji, Pracownikom i radosnym Przedszkolakom „SŁONECZKA” dziękuję za wdzięczność i okazany mojej osobie szacunek. Atmosfera wspólnie realizowanych zadań pozostanie dla mnie na zawsze bardzo miłym wspomnieniem. Życzę wszystkim, by kolejne lata rozjaśniały promyki słońca na spokojnym, błękitnym niebie.”

cien

cien