20 marca 2022 r.

Modlimy się o pokój na świecie

Przedszkolacy z grupy Stokrotki modliły się wraz paniami przy figurze Matki Bożej prosząc o pokój na świecie.

cien

cien