17 listopada 2021 r.

Uroczystość Św. Elżbiety

W środę 17 listopada 2021r. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli odbyła się uroczysta Msza Św. z okazji św. Elżbiety Węgierskiej – patronki naszego przedszkola i Sióstr Elżbietanek. Mszę Św. sprawował ks. Michał Włodarski modląc się o Boże łaski dla Sióstr oraz dzieci i pracowników naszego przedszkola. Po Mszy Św. pracownicy, Rada Rodziców i Wspólnota Apostolska Św. Elżbiety złożyły na ręce Sióstr kwiaty oraz życzenia. Na koniec powitaliśmy Św.Elżbietę, która rozdawała zgromadzonym poświęcone chlebki.

Następnie dzieci po przyjściu do przedszkola otrzymały chlebki od Św. Elżbiety i kolorowanki oraz obrazki od Siostry Dyrektor.

cien

cien