Sylwia Szymanowska

Symptomy ryzyka dysleksji

Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.  Istnieje wiele symptomów wskazujących na ryzyko występowania dysleksji. Pierwszym takim wyznacznikiem są dzieci pochodzące z nieprawidłowo przebiegającej ciąży i skomplikowanego porodu. Chodzi tutaj przede wszystkim o wcześniactwo, zamartwicę, niską masę urodzeniową. Kolejne symptomy zapowiadające wystąpienie specyficznych trudność w czytaniu i pisaniu odnoszą się do poszczególnych okresów rozwoju […]

Read More

Stymulowanie rozwoju mowy u dziecka- czy to ważne i konieczne?

Prawidłowy przebieg okresu rozwoju mowy trwa kilka lat i nierozerwalnie związany jest z odpowiednio ukształtowanymi narządami w okresie życia płodowego, ale też ze środowiskiem, w jakim nasze pociechy dorastają. Nieustanne mówienie do dziecka, śpiewanie piosenek, recytowanie wierszyków przez rodziców sprzyja rozwojowi mowy. Nie wszystko jednak rodzice potrafi wychwycić w środowisku domowym, a przedszkole jest doskonałym […]

Read More

Dziecięca nieśmiałość- jak wspierać dziecko nieśmiałe?

Dziecku nieśmiałemu zazwyczaj trudno funkcjonować w grupie. Zanim jednak zaczniemy działać w tym kierunku powinniśmy sprawdzić jaki to rodzaj nieśmiałości, jakie zachowania towarzyszą dziecku na co dzień i jakie emocje przeżywa. ·         Pierwszy rodzaj nieśmiałości- to ta, z której część dzieci wyrasta; związana jest z eksplorowaniem nowego otoczenia (3,4-latki), nowych sytuacji. W przypadku trzylatków jest […]

Read More