Autor: Sylwia Szymanowska

Symptomy ryzyka dysleksji

Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.  Istnieje wiele symptomów wskazujących na ryzyko występowania dysleksji. Pierwszym takim wyznacznikiem są dzieci pochodzące z nieprawidłowo przebiegającej