Sylwia Szymanowska

Savoir vivre

Podczas zajęć z kółka kulinarnego, dzieci nauczyły się jak prawidłowo nakrywać do stołu, przypomniały sobie zasady prawidłowego zachowania się przy stole oraz doskonaliły technikę prawidłowego posługiwania się sztućcami. Na zakończenie nauczyliśmy się samodzielnie składać serwetkę.

Read More