Marta Sperzyńska

Poznajemy właściwości powietrza.

Na ostatnim kółku eksperymentalnym dzieci poszerzyły informacje dotyczące powietrza i jego właściwości. Pracując w grupach przeprowadziły eksperyment, dzięki któremu uświadomiły sobie czym jest powietrze i jakie są jego składniki.

Read More