Kółko eksperymentalne

Styczeń 17, 2020

Rakieta z balonu

Na ostatnim kółku eksperymentalnym przeprowadzaliśmy eksperyment o nazwie ” rakieta z balonu”. Dzieci pracowały w parach i przy użyciu sznurka, słomki oraz balonu tworzyły rakietę. Powietrzna droga rakiety sprawiła uczestnikom kółka wiele radości.

Read More

Siła powietrza

Na ostatnim kółku eksperymentalnym dzieci badały siłę powietrza wytwarzanego przez siebie samych. Przedszkolaki pracowały zarówno w parach jak i indywidualnie. Do przeprowadzenia eksperymentu potrzebowaliśmy kolorowych piórek, słomek i dużego zapasu powietrza z płuc. Zabawy nie było końca.

Read More

Poznajemy właściwości powietrza.

Na ostatnim kółku eksperymentalnym dzieci poszerzyły informacje dotyczące powietrza i jego właściwości. Pracując w grupach przeprowadziły eksperyment, dzięki któremu uświadomiły sobie czym jest powietrze i jakie są jego składniki.

Read More