Kółko interaktywne

Maj 14, 2019

Ozoboty wśród zwierząt

Podczas kółka interaktywnego dzieci za pomocą ozobotów utrwaliły wiadomości dotyczące zwierząt. Użycie odpowiednich kodów pozwoliło przedszkolakom na połączenie zwierząt z tym, co każde z nich daje. Taka powtórka pozwoliła na lepsze zapamiętanie informacji.

Read More

Kwiecień 18, 2019

Poczta dawniej i dziś

Podczas ostatniego kółka interaktywnego dzieci poznały różnice między tradycyjną poczta, a pocztą elektroniczną. Karta pracy jaką wykonywali opierała się na wirtualnym znaku poczty elektronicznej. Dzieci używały odpowiednich kodów, aby ozobot przejechał odpowiednio po wyznaczonej trasie. Wspólnie omówiliśmy różnice i podobieństwa między pocztami.

Read More

Kwiecień 9, 2019

Ozoboty w ogródku

Wiosna to pora roku, w której przychodzi czas na porządki i prace w ogrodzie. Uczestnicy kółka interaktywnego przekonali się o tym na ostatnich zajęciach. Dzieci pilnie pracowały nad kartą pracy, której temat dotyczył ogródka. Użycie odpowiednich kodów pozwoliło na doprowadzenie ozobotów, do każdego ogródkowego zadania, jakie było stało na jego drodze.

Read More