Dzieci 5 i 6-cio letnie na zajęciah uczestniczyły w zabawach mających na celu rozwijanie zmysłu: smaku, wzroku, słuchu, węchu
i dotyku. Zajęcia sprawiły naszym przedszkolakom ogromną frajdę, a dowodem na to jest chętnie smakowanie produktów, wysłuchiwanie
dźwięków, wąchanie przypraw oraz dotykanie i odgadywanie różnych przedmiotów.