Na kółku eksperymentalnym pozostaliśmy w temacie zmysłów. Dziś uzupełnialiśmy obrazek wykorzystując przy tym poznany wcześniej zmysł wzroku.