Czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa

Przyjdź Dzieciątko

Przyjdź Dzieciątko, przyjdź kochane,
Zaświeć jasną zorzą.
My czekamy na Twe przyjście
Razem z Matką Bożą.

Przyjdź Dzieciątko, przyjdź kochane,
Gwiazdka niech zaświeci.
Przyjdź Dzieciątko, przyjdź kochane,
Proszą wszystkie dzieci.

Przyjdź do naszych rodzin, domów,
obdarz nas pokojem.
Biednym, chorym i samotnym,
ulecz w sercu boleść.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.