Konkurs wiedzy o Polsce w grupie „Niezapominajki” pod hasłem “Polska moja mała Ojczyzna”

Dzieci starsze w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości wzięły udział w konkursie wiedzy o Polsce.

Celem konkursu było m.in. popularyzowanie wiedzy o Polsce, budowanie tożsamości i poczucia przynależności narodowej, rozwijanie zainteresowań historią, kulturą i tradycją własnego kraju, oraz kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Po zapoznaniu z zasadami i punktacją konkursową wyłonione drużyny przystąpiły do rozwiązywania zadań. Wśród nich znalazły się m.in. historyjki obrazkowe legendy „O Warsie i Sawie” oraz „O Smoku Wawelskim”, układanie puzzli przedstawiających herb Warszawy, dopasowywanie charakterystycznych krajobrazów Polski i ich nazw i wiele innych. Podczas konkursu dzieci obu drużyn wykazały się dużą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, więc rozwiązanie zadań nie sprawiło większych problemów.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Konkurs wiedzy o Polsce był nie tylko sprawdzianem wiadomości przedszkolaków ale również okazją do integracji i wspólnej zabawy

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.