Misja przedszkola

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola „Słoneczko” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Krotoszynie

Jesteśmy publicznym przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety. Podstawowym celem wychowania w naszym przedszkolu jest dziecko. Każdemu dziecku zapewniamy poszanowanie godności i respektujemy jego tożsamość. Szczególnym celem jest wychowywanie dziecka w duchu katolickim, rozbudzanie miłości do Boga i bliźniego. Dobro dziecka stanowi nadrzędny cel zabiegów pedagogicznych. Wychowankowie prowadzeni są do wiary, do umiłowania Ojczyzny, do świętowania – w tym do świętowania niedzieli.

Dziecko uczy się porządku naturalnego, wartości niezmiennych dotyczących rodziny i Boga. Doświadcza bezpośrednio, że należy zachowywać we wszystkim umiar, uczy się rozwagi w działaniach własnych, dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności na miarę swoich dziecięcych możliwości a także znoszenia trudów. Zadaniem naszego przedszkola w stosunku do zadań wykonywanych przez rodzinę, która jest pierwszym i niezastąpionym środowiskiem wychowawczym, jest kontynuacja tego, co dziecko otrzymuje dobrego, uzupełnianie tego, czego dziecko nie otrzymuje w swojej rodzinie, zapewnienie bezpieczeństwa. Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wszechstronny rozwój dziecka posiłkując się dopuszczonymi do użytku programami wychowania przedszkolnego oraz metodami i metodykami pracy wychowawczo – dydaktycznej wspomagającymi jego rozwój.