Projekt edukacyjny Święta Elżbieta u “Niezapominajek” i “Stokrotek”

W dniach od 28 października do 27 listopada w naszym przedszkolu przeprowadzony został projekt edukacyjny “Święta Elżbieta”. Projekt ten został podzielony na trzy etapy. Każdy z nich zawierał inne aktywności i informacje. Na początku wybraliśmy odpowiednie tematy i wdrażaliśmy pogadanki związane z osobą Św. Elżbiety. Miało to na celu uświadomienie dzieciom miłosiernej postawy naszej Patronki oraz dobra jakie czyniła dla chorych, głodnych i ubogich. W drugiej części projektu poznawaliśmy czasy Św. Elżbiety- kulturę średniowiecza, zwyczaje królewskie oraz architekturę. Dowiedzieliśmy się również jakie były symbole Św. Elżbiety- chleb, róże. Śpiewaliśmy także piosenki o św. Elżbiecie i bł. Marii Merkert. Na zajęciach terenowych odwiedzaliśmy różne ciekawe miejsca- udaliśmy się do muzeum i biblioteki, poznaliśmy pracę w kwiaciarni, a także wybraliśmy się do piekarni. Wiele przedszkolaków wzięło również udział w konkursie na pracę plastyczną, który później został rozstrzygnięty z nagrodami. W ostatnim, trzecim etapie podsumowaliśmy cały projekt. Pogłębiliśmy tradycję religijne i wiedzę o Św. Elżbiecie- patronce naszego przedszkola. Urządziliśmy wystawę konkursowych prac plastycznych i zorganizowaliśmy przedstawienie pt. ” Miłosierne życie św. Elżbiety”, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości. Dzieci udały się również do Urzędu Miasta z życzeniami i chlebkami z okazji święta św. Elżbiety. Wszystkie czynności podjęte podczas tego projektu edukacyjnego pozwoliły dzieciom lepiej przyswoić historię patronki naszego przedszkola, a poznawanie nowych faktów sprawiało dzieciom ogromną radość i satysfakcję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.