nasze projekty

Projekt DRZEWO

Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego [FILM]

Milion dzieci Modli się na Różańcu [FILM]